NLP članki & teorije // NLP fenomen v Sloveniji

Planet X

Polje z besedilom:  justa.4t.com                                                                                                                mail: justa.4t@gmail.com

Praktično vse zunanje planete nasega osončja so astronomi nasli na podlagi motenj, ki so jih povzročali v gibanju predhodno odkritih planetov. Vendar tudi po odkritju Plutona se niso bile pojasnjene vse motnje. Mnogi so bili mnenja, da nekje se dlje lezi se en planet - imenovali so ga Planet X in ga iskali z vso vnemo.

Leta 1983 je IRAS (InfraRed Astronomical Satelite) zaznal nekaj, kar bi lahko bilo Planet X. NASA je obljubila nadaljnje raziskave s pomočjo vizualnih teleskopov... in po nekaj letih motnje v zunanjih planetih obrazlozila s tem, da je malenkostno spremenila podatke o masi insestavi Neptuna in Plutona, ne da bi kdajkoli pojasnila, kaj je najdba iz leta 1983 sploh bila. Planet X se je vrnil v bajke in legende davnih ljudstev.

Je morda NASA Planet X namerno skrila s tem, da je spremenila podatke o masi in sestavi Neptuna in Plutona? Taksno početje bi bilo popolnoma neznanstveno, zato ga večina zavrača. A tako kot mnoge druge organizacije, je tudi NASA odvisna od denarja drugih, ki se zato občasno lahko vtikajo v njeno delo. Se je to zgodilo v primeru Planeta X?

Planet X je deseti planet nasega osončja, ki pa ne krozi okrog Sonca tako kot ostali planeti, ampak se giblje podobno kot kometi - po dolgi splosčeni elipsi, z obhodnim časom priblizno 3650 let. Tako na svoji poti ob vsakem ciklu dvakrat sreča Zemljino tirnico (tirnici se ne sekata, a se srečujeta relativno blizu) in pri tem morda tudi Zemljo.

Kaj se zgodi ob srečanju Planeta X in Zemlje? Podobno kot, če se srečata velik in mali magnet. Mali magnet se ustrezno obrne. Zemljino jedro v tem primeru igra vlogo malega magneta, jedro Planeta X (ki je priblizno 4x večji), pa vlogo velikega magneta. Rezultat je zasuk jedra - t.i. menjava polov - v relativno kratkem času nekaj ur ali dni. Zasuk jedra, ki za seboj potegne skorjo prinasa s seboj strahotne potrese, dvigovanja gorovij, vulkansko aktivnost, velikanske plimske valove po koncu obrata... Intenziteta menjave polov je seveda odvisna od tega, kako blizu se srečata Planet X in Zemlja. Obrat je zato lahko manj sunkovit in posledice milejse.

Tako kot začne mali magnet trzati ze ko velik magnet priblizujemo, tako se magnetne motnje, ki jih povzroča Planet X ne pojavijo sele ob srečanju ampak se, v vedno večji meri, pojavljajo ze prej. Najbolj vplivajo na jedro Zemlje, katerega krozno gibanje je zaradi tega bolj in bolj zmedeno - vrtenje Zemlje se prične ustavljati. S tem se jedro tudi vedno bolj ogreva, zato se ogreva tudi skorja, kar povzroči vedno večje globalno ogrevanje planeta, ki pa povzroča tudi vedno večje vremenske motnje. Bolj kaotično gibanje jedra pa pomeni tudi spremenjeno gibanje skorje (plosč), kar pomeni povečano stevilo potresov in vulkanskih izbruhov.

PRAKSA

PRETEKLI DOGODKI

Če teorija drzi, potem Planet X "obisče" Zemljo priblizno vsakih 3600 let in posledice teh obiskov, bi morale biti opazne. Poglejmo:

Okoli leta 1500 pr.n.št. (pred 3500 leti) je izginila civilizacija, ki je obstajala v zahodnem Pakistanu. V istem času, se je ob reki Hwang Ho na severu Kitajske dobesedno iz nič pojavila nova civilizacija - dinastija Shang. V isti čas se uvrsča tudi Judovski eksodus iz Egipta. Prav tako je bilo ozemlje Sumercev praktično nenaseljeno do 5000 pr.n.st. (pred 2x3500) leti, ko so se nanj začeli množzčno priseljevati. So se vsa ta ljudstva selila po dogovoru, ali pa so jih v to silile na hitro spremenjene razmere, ki so bile posledica prehodov Planeta X?

Geoloske raziskave različnih raziskovalcev kazejo na sledeče: Niagarski slapovi so nastali največ pred 4000 leti, delta reke Bear River je nastala pred priblizno 3600 leti, studije Velikih jezer kazejo na njihov nastanek pred priblizno 3500 leti, v isti čas se uvrsča tudi nastanek Owen Lake v Kaliforniji in Albert and Sumer Lakes v Oregonu. Mnoge neodvisne raziskave kazejo na to, da se je gladina morij v istem času spustila tudi do 5m. Priblizno pred 7000 leti (2x3500) je po velikanskem izbruhu Mount Mazama nastal Crater Lake.

Pred cca. 11000 leti (cca 3600x3) je zaradi nenadnih klimatskih sprememb izumrl Lodgeople Pine Forest, pred cca 14000 leti (3500x4) so se ledeniki umaknili iz okolice Seatla, prav tako pa so raziskave potrdile precejsnje spremembe ledenikov pred priblizno 18000 leti (3600x5), 25000 leti (3500x7), 40000 leti (3600x11) in 65000 leti (3600x18).

Podobnih primerov, ki sovpadajo s temi letnicami je se mnogo.

SEDANJI DOGODKI

Če se je zadnji prehod res zgodil okoli 1500 pr.n.st. in se prehodi dogajajo vsakih 3600 let, potem smo v bliznji prihodnosti lahko priče novemu prehodu. Glede na to, da se vplivi Planeta X pojavljajo ze pred samim prehodom, bi lahko njegovo priblizevanje zaznali na podlagi teh vplivov. Katerih in kako?

ze prej smo dejali, da Planet X vpliva na Zemljino jedro, ki se zaradi motenj giblje vedno bolj kaotično, zaradi česar se Zemljino vrtenje začne ustavljati, njena skorja se zato vedno bolj ogreva, kar povzroči vedno večje vremenske motnje, poleg tega pa kaotično gibanje jedra povzroča drugačne premike zemeljske skorje, kar pripelje do večjega stevila potresov in izbruhov vulkanov. Poglejmo, kako je s tem:

zaostavljanje vrtenja zemlje: malenkostno upočasnjevanje vrtenja Zemlje je znano ze dalj časa, vendar je bilo v zadnjih letih ugotovljeno rahlo, a stalno dodatno upočasnjevanje, poleg tega pa sta bili izmerjeni tudi dve nenadni, nepričakovani upočasnitvi decembra 1984 in januarja 1990. Ogrevanje skorje: medtem, ko je dosti govora o globalnem ogrevanju Zemlje in se vzrok pripisuje t.i. topli gredi, pa je zanimivo sledeče dejstvo: povprečne temperature morij so se v zadnjih letih bistveno bolj dvignile v globinah kot na povrsjih, kar bi lahko pomenilo, da se Zemlja vedno bolj ogreva od znotraj. Vremenske motnje: verjetno najbolj opazne v zadnjih dveh letih so vremenske motnje. Leti 1995 in 1996 sta bili po stevilu raznih naravnih nesreč povezanih z vremenom (hurikani, poplave) rekordni. Vremenske motnje povzročajo mnogo skode pridelovalcem hrane, saj je v zadnjih treh letih proizvodnja hrane manjsa kot poraba. Večina ljudi na zahodu teh motenj ne zaznava v veliki meri zato, ker se razlike pokrivajo iz blagovnih rezerv, ki pa so v zadnjem letu, npr. v ZDA, padle na najnizjo raven v zadnjih 48 letih, tako da se je razlika pokrivala iz pomoči manj razvitim v hrani, ki se je zmanjšala za več kot tretjino. opotresi: število površinskih potresov je v zadnjem letu nekoliko narastlo, precej pa je v zadnjih letih naraslo stevilo globinskih potresov (v globini cca 600-700km, t.i. tranzition zone). ovulkanski izbruhi: v zadnjih letih je opazno rahlo povečanje vulkanske aktivnosti na celotnem področju Zemlje. omagnetne motnje: v zadnjem času je bilo več poročil o nenadnih začasnih nihanjih v magnetnem polju, pri čemer se je magnetni sever odklonil tudi za nekaj stopinj. Taksna nihanja so sicer značilna v obdobjih t.i. magnetnih neviht, ki pa jih v navedenih primerih ni bilo.

(Viri: National Earth Orientation Service, National Oceanic and Atmospheric Administration, United States Naval Observatory, International Earth Rotation Service, The Ark Institute, Council of the National Seismic System, United States Geological Survey)

 

Vir: http://www.geocities.com/Area51/Quadrant/2440/slovenscina.html

Free Web Hosting